DST-V

Nhà chế tạo: DOOSAN
Thiết bị: Tua bin hơi nước
Thông tin: Tua bin hơi điều khiển tốc độ thay đổi

Chi Tiết

Liên hệ PEMS để biết thêm chi tiết