DST-S10

Nhà chế tạo: DOOSAN
Thiết bị: Tua bin hơi nước
Thông tin: Tua bin hơi nước đồng bộ phát điện

Chi Tiết

Liên hệ PEMS để biết thêm chi tiết