DST-N

Nhà chế tạo: DOOSAN
Thiết bị: Tua bin hơi nước
Thông tin: Tua bin hơi nước cho nhà máy điện hạt nhân

Chi Tiết

Liên hệ PEMS để biết thêm chi tiết