DGT6-300H S2

Nhà chế tạo: DOOSAN
Thiết bị: Tua bin khí
Thông tin: Tua bin khí có thể được cấp nhiên liệu bằng Tua bin khí loại H+ hydro

Chi Tiết

Liên hệ PEMS để biết thêm chi tiết