DGT6-300H S1

Nhà chế tạo: DOOSAN
Thiết bị: Tua bin khí
Thông tin: Tua bin khí có thể chạy bằng hydro Mô hình Tua bin khí H-Class 60Hz đầu tiên của Hàn Quốc

Chi Tiết

Liên hệ PEMS để biết thêm chi tiết