DGT-5

Nhà chế tạo: DOOSAN
Thiết bị: Tua bin khí
Thông tin: Tua bin khí có thể chạy bằng hydro

Chi Tiết

Liên hệ PEMS để biết thêm chi tiết