DGT-100

Nhà chế tạo: DOOSAN
Thiết bị: Tua bin khí
Thông tin: Tua bin khí có thể chạy bằng hydro 90MW

Chi Tiết

Liên hệ PEMS để biết thêm chi tiết