Nhạc cụ – Sentech

Nhà chế tạo: Sentech
Thiết bị: nhạc cụ
Thông tin: Đo nhiệt độ, áp suất, độ ẩm

 

Chi Tiết

Liên hệ PEMS để biết thêm chi tiết