Chạy thử, vận hành Nhà điều khiển Trung tâm

Dịch vụ tư vấn kỹ thuật

Với mạng lưới của chúng tôi với các nhà sản xuất toàn cầu, chúng tôi có thể dễ dàng mời các chuyên gia của họ sau đó kết hợp với các kỹ sư kinh nghiệm của chúng tôi trong ngành trong tất cả các khía cạnh trong ngành nghề của bạn Là một giải pháp toàn diện, không chỉ một dịch vụ tư vấn, mà còn là một giải pháp bảo trì và nâng cấp công nghệ

Dịch vụ tư vấn kỹ thuật

Với mạng lưới của chúng tôi với các nhà sản xuất toàn cầu, chúng tôi có thể dễ dàng mời các chuyên gia của họ sau đó kết hợp với các kỹ sư kinh nghiệm của chúng tôi trong ngành trong tất cả các khía cạnh trong ngành nghề của bạn Là một giải pháp toàn diện, không chỉ một dịch vụ tư vấn, mà còn là một giải pháp bảo trì và nâng cấp công nghệ