Chạy thử, vận hành Nhà điều khiển Trung tâm

Dịch vụ tư vấn giám sát, chứng nhận Quy trình hàn và Năng lực thợ hàn

Một dịch vụ được chứng nhận và đáp ứng các tiêu chí cao nhất và Cung cấp các chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế từ quá trình đào tạo thực hành, hướng dẫn của chuyên gia và kiểm tra trình độ cho các phương pháp và vật liệu hàn và thợ hàn theo các tiêu chuẩn như: ISO, AWS, ASME.

Dịch vụ của chúng tôi đủ điều kiện và được ILAC / MRA công nhận với hệ thống ISO 17020.

Dịch vụ tư vấn giám sát, chứng nhận Quy trình hàn và Năng lực thợ hàn

Một dịch vụ được chứng nhận và đáp ứng các tiêu chí cao nhất và Cung cấp các chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế từ quá trình đào tạo thực hành, hướng dẫn của chuyên gia và kiểm tra trình độ cho các phương pháp và vật liệu hàn và thợ hàn theo các tiêu chuẩn như: ISO, AWS, ASME.

Dịch vụ của chúng tôi đủ điều kiện và được ILAC / MRA công nhận với hệ thống ISO 17020.