Chạy thử, vận hành Nhà điều khiển Trung tâm

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, gia công và chế tạo

Hơn cả một giải pháp:

Xưởng của chúng tôi được đặt tại Long Sơn - Vũng Tàu, gần với trung tâm công nghiệp nặng Phú Mỹ - một nơi tốt nhất để thực hiện từ Ý tưởng đến Thực tế.

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, gia công và chế tạo

Hơn cả một giải pháp:

Xưởng của chúng tôi được đặt tại Long Sơn - Vũng Tàu, gần với trung tâm công nghiệp nặng Phú Mỹ - một nơi tốt nhất để thực hiện từ Ý tưởng đến Thực tế.