Chạy thử, vận hành Nhà điều khiển Trung tâm

Dịch vụ hoạt động chạy thử, vận hành các nhà điều khiển trung tâm

Bạn chưa hài lòng với hiệu suất hiện tại về vận hành Nhà điều khiển, Trung tâm vận hành? Tại PEMS, với đội ngũ kỹ sư hơn 15 năm kinh nghiệm đến từ các nhà Sản xuất hàng đầu Thế giới. Chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp tốt nhất để thực hiện các hoạt động đo kiểm, vận hành điều khiển giao diện HMI, Workstation với đường truyền cáp quang, tín hiệu Field Buss hiện đại, giao diện I/O (input/ output). Với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn cao cho con người và thiết bị của bạn .

Dịch vụ hoạt động chạy thử, vận hành các nhà điều khiển trung tâm

Bạn chưa hài lòng với hiệu suất hiện tại về vận hành Nhà điều khiển, Trung tâm vận hành? Tại PEMS, với đội ngũ kỹ sư hơn 15 năm kinh nghiệm đến từ các nhà Sản xuất hàng đầu Thế giới. Chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp tốt nhất để thực hiện các hoạt động đo kiểm, vận hành điều khiển giao diện HMI, Workstation với đường truyền cáp quang, tín hiệu Field Buss hiện đại, giao diện I/O (input/ output). Với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn cao cho con người và thiết bị của bạn